Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(zwanego dalej „RODO”)


W przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych spółkom CHM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, oraz CHM 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa (zwanym dalej „HB Reavis” lub „my”), jako administrator danych i właściciel Varso Place informujemy o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach związanych z powyższym przetwarzaniem.


HB Reavis należy do spółki HB Reavis Group, w której skład wchodzą wszystkie podmioty skonsolidowane w ramach holdingu HB Reavis Holding S.A. z siedzibą w Luksemburgu (zwanej dalej „HB Reavis Group”), w związku z czym w informacji o polityce prywatności może znajdować się odniesienie do HB Reavis Group.

                                                                                    

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych?


1.     Zapewnianie bezpieczeństwa gościom i użytkownikom budynku oraz ochrona budynku i mienia.


2.     Przyjmowanie, przetwarzanie i rozpatrywanie skarg.


3.     Wydawanie kart wstępu.


4.     Przyjmowanie, przetwarzanie i rozpatrywanie roszczeń ubezpieczeniowych.


5.     Wzajemna komunikacja.


6.    Promocja naszych wydarzeń.


7.    Wysyłanie przypomnień.


8.    Fakturowanie.


Opis celu przetwarzania:


1.     W przypadku wejścia do budynku, wjazdu do garażu lub udziału w wydarzeniach organizowanych przez jednego z najemców budynku:


a)   sprawdzamy Pana/Pani tożsamość na recepcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony budynku oraz korzystających z niego osób;


b)   jeśli nasz najemca korzysta z naszego systemu zarządzania gośćmi, będziemy przetwarzać dane osobowe na potrzeby przekazania Pana/Pani kodu QR umożliwiającego wejście do budynku;


c)   wykonamy zdjęcie Pana/Pani twarzy oraz numeru rejestracyjnego Pana/Pani pojazdu, jeśli skorzysta Pan/Pani z systemu głośnomówiącego znajdującego się na podjeździe lub wjedzie Pan/Pani do garażu, korzystając z karty wstępu;


d)   sprawdzamy numer rejestracyjny Pana/Pani pojazdu w przypadku sprawdzania pojazdu z użyciem technologii rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów lub kodu UHF do automatycznego otwierania podjazdu;


e)   gromadzimy dane dotyczące karty wstępu przy wjeździe i wyjeździe przez punkty kontaktowe w budynku, tj. od części publicznej do prywatnej budynku w celu zapewnienia dostępu wyłącznie osobom upoważnionym;


f)    tworzymy Pana/Pani wizerunek audiowizualny za pośrednictwem zainstalowanego systemu kamer przemysłowych, który rejestruje powierzchnię wewnętrzną budynku i część terenu na zewnątrz budynku.


2.     We wszystkich windach w budynku oraz przy wejściu do garażu znajdują się systemy komunikacji głosowej, przez które w razie ewentualnych problemów można na żywo skontaktować się z głównym stanowiskiem ochrony budynku. Rozmowy te są nagrywane, dzięki czemu w przypadku skargi na rozwiązanie danego problemu dysponujemy nagraniem dźwiękowym stosownego zdarzenia.


3.     Aby umożliwić Panu/Pani wejście do lokalu pracodawcy, wydamy Panu/Pani kartę wstępu, która umożliwi Panu/Pani wstęp na teren budynku wyłączony z publicznego użytku. Ponadto jeśli jest Pan/Pani gościem naszego najemcy, wydamy Panu/Pani tymczasową kartę wstępu.


4.     Dane osobowe udostępnione przez Pana/Panią naszej spółce będą wykorzystywane głównie w ramach następujących czynności przetwarzania:

 • rejestracja roszczenia ubezpieczeniowego,
 • zbadanie roszczenia ubezpieczeniowego w zakładzie ubezpieczeń,
 • powiadomienie o wyniku postępowania ubezpieczeniowego w zakładzie ubezpieczeń.


5.    W naszych działaniach zawsze kierujemy się otwartością i przejrzystością – także otwartością na komunikację z każdą osobą zainteresowaną HB Reavis. W tym celu stworzyliśmy kilka rodzajów formularzy do kontaktu z naszą spółką. Dodatkowo opublikowaliśmy adresy e-mail poszczególnych naszych pracowników, dzięki czemu w każdej chwili może Pan/Pani się z nimi skontaktować w dowolnej sprawie dotyczącej naszego budynku i firmy. Aby jednak zapewnić taką skuteczną, niezakłóconą i przejrzystą komunikację, przetwarzamy część Pana/Pani danych osobowych.


6.    Ponadto możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, wykonując zdjęcia i zapisy audiowizualne, wykorzystywane w celach i prawnie uzasadnionych interesach promocji naszych wydarzeń i usług oraz w celu wzmacniania naszej marki i renomy poprzez przekazywanie Panu/Pani naszych newsletterów i materiałów marketingowych po naszych wydarzeniach oraz publikację zdjęć (na których może się Pan/Pani pojawić) i zapisów audiowizualnych na naszych profilach w serwisach społecznościowych, takich jak YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter i Instagram, a także innych kanałach, takich jak nasze strony internetowe.


7.    Ponadto przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu wysyłania przypomnień dotyczących niewysłanych formularzy internetowych. Kiedy zaczyna Pan/Pani wypełniać dowolny formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej, automatycznie przetwarzamy wprowadzane przez Pana/Panią dane osobowe. Jeśli zapomni Pan/Pani wysłać formularz, na podstawie automatycznie zapisanych danych osobowych przypomnimy Panu/Pani o wypełnieniu formularza do końca lub wysłaniu już wypełnionego formularza.


8.    Aby wystawić fakturę VAT za korzystanie z parkingu w budynkach Forest, musimy przetworzyć pewne dane osobowe. W takim przypadku niezbędne dane osobowe są przekazywane na recepcję. 


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych?


1. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ze względu na prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ochrony naszych praw i interesów oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie naszej siedziby.


2. W przypadku przyjmowania, przetwarzania i rozpatrywania skarg przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


3. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu wydawania kart wstępu.


4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w postępowaniach dotyczących ubezpieczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega nasza spółka.


5. W przypadku gdy kontaktuje się Pan/Pani z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego, przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


6. W przypadku promocji oferowanych przez nas wydarzeń i usług przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


7. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu wysyłania przypomnień dotyczących niewysłanych formularzy internetowych.


8. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w postępowaniach dotyczących ubezpieczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega nasza spółka.


Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?


 1. a) imię i nazwisko,


b) Pana/Pani fotografię i fotografię tablicy rejestracyjnej pojazdu,


c) fotografię tablicy rejestracyjnej pojazdu,


d) numer karty oraz miejsce i czas wstępu,


e) Pana/Pani wizerunek (na nagraniu audiowizualnym).


2. Nagranie dźwiękowe zawierające zapis Pana/Pani głosu.


3. Imię, nazwisko i nazwę firmy Pana/Pani pracodawcy; w przypadku gości przetwarzamy jedynie imię i nazwisko.


4. Dane wymagane w formularzu ubezpieczeniowym.


5. Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.


6. Pana/Pani fotografię lub wizerunek na nagraniu audiowizualnym.


7. Dane osobowe wymagane w określonym formularzu internetowym (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.).


8. W przypadku płatności poniżej 450 zł przetwarzamy numer identyfikacji podatkowej przypisany przez użytkownika parkingu do pokwitowania. W przypadku płatności powyżej 450 zł przetwarzamy: i) imię i nazwisko/nazwę firmy, ii) adres, iii) numer identyfikacji podatkowej, iv) pokwitowanie zawierające numer identyfikacji parkingowej oraz v) bilet parkingowy.


Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?


 1. a) Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez 15 dni.


b) Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez 15 dni.


c) Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez 15 dni.


d) Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez 30 dni.


e) Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez 15 dni.


2. Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez 15 dni.


3. Przez okres obowiązywania umowy z naszym najemcą lub okres najmu, w zależności od tego, który z nich upłynie wcześniej. Dane osobowe gości naszych najemców przechowujemy przez 30 dni.


4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający ze stosownego obowiązku prawnego lub zgodnie z nim.


5. W przypadku kontaktu z nami lub pracownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego przechowujemy Pana/Pani dane osobowe do czasu złożenia przez Pana/Panią wniosku o usunięcie Pana/Pani z naszej bazy danych kontaktowych.


6. Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez okres bezwzględnie niezbędny do osiągnięcia danego celu.


7. Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez 30 dni.


8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający ze stosownego obowiązku prawnego lub zgodnie z nim.


W chwili, w której Pana/Pani dane osobowe nie będą już nam potrzebne w celach przetwarzania, w których zostały one zebrane, usuniemy je, chyba że przepisy prawa wymagają od nas dłuższego przechowywania danych osobowych. Spółka może zachować pewne szczegóły i korespondencję do upływu terminu przedawnienia roszczeń w zakresie stosunków przedumownych lub umownych lub w celu zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi w zakresie zatrzymywania danych osobowych.


Komu udostępniamy Pana/Pani dane osobowe?


Możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe spółkom należącym do HB Reavis Group lub naszym partnerom biznesowym, z którymi zawarliśmy umowę, jako podmiotom przetwarzającym, administratorom lub współadministratorom. Możemy także zostać zobowiązani do przekazania Pana/Pani danych osobowych organom publicznym, w szczególności sądom i organom ścigania (policji, prokuraturze) wyłącznie w niezbędnym zakresie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


Od kogo otrzymujemy dane osobowe?


Dane osobowe otrzymujemy od Pana/Pani lub naszego najemcy.


Czy wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach?


Nie, nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.


Czy przekazujemy Pana/Pani dane osobowe do państw trzecich?


Pana/pani dane osobowe są przetwarzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez państwo znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej, jeśli Komisja Europejska uznała, że wspomniane państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych lub jeśli istnieją inne odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych (na przykład wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule ochrony danych przyjęte w Unii Europejskiej).


Inne informacje:


W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być także wykorzystywane (przetwarzane) w celu obsługi kwestii prawnych, m.in. wykonania obowiązków organów publicznych i monitorowania pod kątem ewentualnej ochrony prawnej. Dane osobowe mogą być także archiwizowane z uwagi na określony interes publiczny, a także na potrzeby badań naukowych, historycznych lub statystycznych.


Jakie prawa Panu/Pani przysługują?


Pana/Pani prawa jako osoby, której dane dotyczą, zostały określone poniżej. Uwaga: dokładne warunki wykonywania poniższych praw zostały szczegółowo określone w Rozdziale III RODO, podczas gdy w szczególnych okolicznościach nie wszystkie prawa mogą być wykonywane. Przysługują Panu/Pani następujące prawa:


 • Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych na Pana/Pani temat
 • Prawo do sprostowania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia, tj. zablokowania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku gdy dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych przez nas nie jest uzasadnione
 • Prawo do bycia wyłączonym z procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji
 • Prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub ich przesłania innemu administratorowi
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego


W jaki sposób może Pan/Pani dochodzić swoich praw?


drogą elektroniczną: dataprivacy@hbreavis.com

listownie pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa lub HB Reavis Group s.r.o., Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratysława, Słowacja

Telefon: +421 918 723 243


Staramy się w jak największym stopniu chronić Pana/Pani prywatność, dlatego przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i wszelkich innych stosownych przepisów prawa. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do sposobu, w jaki zarządzamy Pana/Pani danymi osobowymi, może Pan/Pani wykonać swoje prawa za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych pod następującym adresem:


Przedstawiciel inspektora ochrony danych: Erika Wild, punkt kontaktowy pod adresem Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratysława, Republika Słowacka, tel. +421 918 723 243, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com


Może Pan/Pani także złożyć skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych. Lista lokalnych organów nadzorczych znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now